Биг Мак порасна

9 март 2018


50 години Биг Мак. На това му се казва юбилей. Ела в Макдоналдс и отпразнувай годишнината в компанията на Гранд Биг Мак – с 40% по-голям от рожденика, но на същата цена. Очакваме те!

Официални правила на играта “#BigMac50”

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се организира от ДДБ София и Сънфудс България ЕООД.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила („Официални правила”).
2.1. Официалните правила са публикувани на официалния сайт на Макдоналдс България: http://mcdonalds.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B1%D0%B8%D0%B3-%D0%BC%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0/
2.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на http://mcdonalds.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B1%D0%B8%D0%B3-%D0%BC%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0/
2.3. С участието си в Кампанията участниците приемат Официалните правила.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се организира и провежда в интернет пространството на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Всеки участник ще се счита за такъв, ако взима участие, като снима числото 50 и го публикува с #BigMac50 в своя Instagram профил.
4.2. Всеки участник ще се счита за такъв, ако публикува авторска снимка.
4.3. Право на участие имат всички физически лица, които са се съгласили с Официалните правила.
4.4. В Кампанията нямат право да участват служители на Организаторa, както и членове на техните семейства.
4.5. С участието си в кампанията участниците дават съгласието си техните контакти да бъдат използвани в други рекламни кампании на Сънфудс България ЕООД.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията стартира на 15.03.2018 г. и е активна до 24.03.2018г. до 23:59ч.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ
Всеки участник качва авторска снимка на числото 50 в Instagram профила си, като числото може да е част от градска среда, да е предмет, да е формирано по някакъв начин и т.н. и използва #BigMac50, когато публикува поста си. Така ще участва в томбола за награда.

ЧАСТ 7. ПОБЕДИТЕЛИ И НАГРАДИ
Победителите ще бъдат 5 (петима) и наградите ще са 5 (пет):

* Наградата представлява ваучер за Гранд Биг Мак бургер или Биг Тейсти бургер (в случай, че първата награда е изчерпана в ресторантите).

ЧАСТ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1. Наградата ще се изтегли на случаен принцип в края на кампанията – на 27.03.2018 г. Победителите ще бъдат обявени на 29.03. до 18:00ч., чрез лично съобщение в Instagram.
8.2. За да получи наградата си, победителят трябва да отговори на съобщението от Организатора, което първият ще получи, за да разбере, че е победител и да изпрати трите си имена, точен адрес, телефонен номер и e-mail адрес. Победителят трябва да изпрати това съобщение не по-късно от 23:59ч. на 01.04.2018г., в противен случай ще бъде преотстъпено правото за награда на друг участник.

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ
9.1. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за участие в кампанията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.
9.2. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на участник.
9.3. Организаторът не гарантира, че качването на снимка при участие ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол.
9.4. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.
ЧАСТ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
10.1. Организаторът поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с или до колкото се налага за кампанията. Организаторът има право да се свързва с участника за последващи промоционални активности само по предоставения в сайта e-mail адрес, освен ако участникът изрично е заявил, че не желае това.

ЧАСТ 11. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
11.1. Спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори и по предвидения в българското законодателство ред.