Време за приключения в Макдоналдс

2 януари 2018


Джейк, Фин и цялата тайфа те очакват в Макдоналдс. Открий ги с всеки Happy Meal и не забравяй, че когато те ти пазят гърба, всяко приключение има щастлив край.
Виж и в какви периоди ще ни гостуват:

1-ва седмица“: 29.12.2017-04.01.2018г. или до изчерпване на количествата:
Finn- лабиринтна игра включваща 3 двустранни карти с различни начални и крайни точки;
Jake- игра за двама играчи с молив и табла за игра;

2-ра седмица: 05.01.2018-11.01.2018г. или до изчерпване на количествата:
Pepperming Butler– Игра с карти;
Lady Rainicorn- игра за оцветяване с 4-цветни молива;

3-та седмица: 12.01.2018-18.01.2018г.:
BMO– игра с пъзел;
Princess Bubblegum– игра с топче(тип пинбол);

4-та седмица: 19.01.2018-25.01.2018г.:
Marceline- музикална игра с 3 бутона;
Ice King- пинбол игра;

5-та седмица: 26.01.2018-01.02.2018г.:
Lumpy Space Princess- игра със стрелба;
Earl of Lemongrab- включва 4 различни игри;

При по-ранно изчепване на наличните играчки, следва разпродажва на стари серии играчки или останали от настоящите.

Официални правила на играта “ГЛАСУВАЙ И СПЕЧЕЛИ С ИГРАЧКИТЕ НА ADVENTURE TIME”

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
1.1. Кампанията се организира от ДДБ София и Сънфудс България ЕООД.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила („Официални правила”).
2.1. Официалните правила са публикувани в официалния сайт на Макдоналдс в България с адрес: http://mcdonalds.bg/ и по-конкретно на http://mcdonalds.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%81/
2.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на https://www.facebook.com/McDonalds-358947734189113/
2.3. С участието си в Кампанията участниците приемат Официалните правила.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
3.1. Кампанията се организира и провежда в интернет пространството на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Всеки участник ще се счита за такъв, ако взима участие, като гласува, чрез фунцията poll в сторитата, част от активацията в Instagram профила на Макдоналдс България.
4.2. Право на участие имат всички физически лица, които са се съгласили с Официалните правила.
4.3. В Кампанията нямат право да участват служители на Организаторa, както и членове на техните семейства.
4.4. С участието си в кампанията участниците дават съгласието си техните контакти да бъдат използвани в други рекламни кампании на Сънфудс България ЕООД.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията стартира на 11.01.2018 г. и е активна до 16.01.2018г. до 23:59ч.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ
Играта ще има общо 7 тематични Instagram сторита, публикувани в официалния Instagram профил на Макдоналдс България (https://www.instagram.com/mcdonalds_bulgaria/). Сторитата ще бъдат публикувани последователно в периода, описан в част 5. Първите две ще бъдат публикувани на 11.01.18г., вторите две на 12.01.18г., полуфиналът бъде публикуван на 15.01.18г. и финалът на 16.01.18г.
Сторитата ще включват в себе си 8 от играчките, част от серията Adventure time. Ще има общо 7 сторита с по две играчки (във всяко), като целта на участниците ще е да гласуват във всяко стори за играчката, която харесват повече. Ще може да се гласува за играчка, чрез опцията poll /гласуване/ в сторитата в Instagram. Двамата победители /играчки/ от първите четири сторита ще продължат напред и ще участват в полуфинал и финал.
Всички участници, в целия период, ще участват в надпреварата за наградата.

ЧАСТ 7. ПОБЕДИТЕЛИ И НАГРАДИ
7.1. Победителят ще бъде 1 (един) и наградата ще бъде 1 (една):

* Наградата представлява пълен сет на цялата колекция играчки Adventure time.

ЧАСТ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.2. Наградата ще се изтегли на случаен принцип в края на кампанията – на 17.01.2018 г. Победителите няма да бъдат обявявани, ще получат лично съобщение от името на Макдоналдс България в Instagram.
7.3. За да получи наградата си, победителят трябва да отговори на съобщението от Организатора, което първият ще получи, за да разбере, че е победител и да изпрати трите си имена, точен адрес, телефонен номер и e-mail адрес. Победителят трябва да изпрати това съобщение не по-късно от 23:59ч. на 24.01.2018г., в противен случай ще бъде преотстъпено правото за награда на друг участник.

ЧАСТ 8. ОТГОВОРНОСТ
8.1. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за участие в кампанията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.
8.2. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на участник.
8.3. Организаторът не гарантира, че качването на снимка при участие ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол.
8.4. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

ЧАСТ 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
9.1. Организаторът поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с или до колкото се налага за кампанията. Организаторът има право да се свързва с участника за последващи промоционални активности само по предоставения в сайта e-mail адрес, освен ако участникът изрично е заявил, че не желае това.

ЧАСТ 10. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
10.1. Спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори и по предвидения в българското законодателство ред.