За всички млади изследователи

27 април 2018


Живеят на много различни места в света, но сега всички са заедно и са ни на гости. Ела да видиш новите Happy meal играчки от National geography серията.

Играчките по седмици:

Първа седмица: Арктическа лисица, Бенгалски тигър, Делфин;

Втора седмица: Императорски пингвин, Червена панда, Риба скат;

Трета седмица: Евразийска видра, Дървесна жаба;

Четвърта седмица: Сервал, Морска костенурка;

Официални правила на играта “McDonalds  Енциклопедия“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира от ДДБ София и Сънфудс България ЕООД.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила („Официални правила”).

2.1. Официалните правила са публикувани на официалния сайт на Макдоналдс България: https://bit.ly/2I1Wj8v
2.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на https://bit.ly/2I1Wj8v

2.3. С участието си в Кампанията участниците приемат Официалните правила.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира и провежда в интернет пространството на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Всеки участник ще се счита за такъв, ако е харесал всички снимки, част от кампанията. 4 от тях ще бъдат публикувани в официалния профила на Макдоналдс (https://www.instagram.com/mcdonalds_bulgaria/), допълнителни 16 ще бъдат публикувани в профилаенциклопедия (https://www.instagram.com/mc_encyclopedia/). Kъм вторите ще се стига, чрез хаштагове. Другото условие за участие е всеки да последва профила на Макдоналдс- https://www.instagram.com/mcdonalds_bulgaria/ .

4.2. Право на участие имат всички физически лица, които са се съгласили с Официалните правила.

4.3. В Кампанията нямат право да участват служители на Организаторa, както и членове на техните семейства.

4.4. С участието си в кампанията участниците дават съгласието си техните контакти да бъдат използвани в други рекламни кампании на Сънфудс България ЕООД.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията стартира на 11.05.2018 г. и е активна до 07.06.2018г. до 23:59ч.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ

Играта ще има общо 4 тематични Instagram публикации, публикувани в официалния Instagram профил на Макдоналдс България (https://www.instagram.com/mcdonalds_bulgaria/). Постовете ще бъдат публикувани един път седмично в посочения в част 5. период и ще са свързани, чрез хаштагове с още общо 16 публикации.

Всички участници, в целия период, ще участват в надпреварата за наградата.

ЧАСТ 7. ПОБЕДИТЕЛИ И НАГРАДИ

Победителите ще бъдат четирима и наградите ще бъдат 4 (четири):

* Наградата представлява екциклопедия за животните на National Geographic

ЧАСТ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградата ще се изтегли на случаен принцип в края на кампанията – на 08.06.2018 г. Победителите ще бъдат обявени на 12.06. до 18:00ч., чрез лично съобщение в Instagram.