Подкрепа за личностно развитие

10 август 2017


Ние от Макдоналдс в България вярваме, че във всяка успешна компания служителите се чувстват добре и са насърчавани да харесват работата си. Ние силно залагаме на тази философия, като за нас служителите са също толкова важни, колкото и клиентите, и се опитваме да им предоставим оптимално добри възможности за работа. Постоянно мотивираме мениджърите и служителите, които работят в компанията, чрез повишаване на общото професионално ниво и опит, и чрез възможности за лично и професионално развитие.

Разбира се, знаем колко трудно може да бъде всяко начало и затова се стремим да подпомагаме младите хора да започнат и развият своя професионален път. През 2017 Макдоналдс в България за пореден път участва в съвместна инициатива заедно с Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр.Пловдив. Над 70 ученика, обучаващи се в школа „Мениджмънт“ посетиха наши ресторанти, където се запознаха с  мениджмънта на ресторант, както и с реалните предизвикателства на бизнеса. Целта на срещите бе подобряване на практическата подготовка на младите хора и тяхната професионална ориентация.

Макдоналдс в България традиционно участва в различни инициативи на обществени организации, чиито каузи се фокусират върху професионалния растеж на младите хора у нас.