Изненади с Visa

20 март 2018


Още една причина да плащаш с карта в нашите ресторанти. От 21.03. до 18.05. разплащане с Visa може да те изненада с някоя вкусотийка – ябълков пай, малка напитка, малки картофки, донът или фунийка сладолед. А безконтактно Visa плащане ти дава шанс, освен с усмивка, да излезеш от Макдоналдс с нови слушалки или селфи стик.

Общи условия на промоционална кампания

Раздел 1. Организатор и Официални правила на Промоцията
Промоционалната кампания („Промоцията“) се организира от „СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ” ЕООД и Visa Europe Services Inc.

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на следните интернет сайтове: www.mcdonalds.bg и visabg.com през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по начин и време, каквито намери за добре, след съгласуване с Visa, като промените влизат в сила от момента на публичното им оповестяване на следните интернет сайтове: www.mcdonalds.bg и visabg.com.

С получаването на промоционален талон участникът се съгласява и приема настоящите Официални правила за участие в Промоцията, включително техните изменения и допълнения.

Раздел 2. Територия на Промоцията
Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, във всички ресторанти на Макдоналдс без ресторантите на летище Варна и летище Бургас и сезонните ресторани. Промоцията не важи и за поръчка до дома или офиса.

Промоцията извърши еднократно плащане на продукт/и на стойност поне 0,50 лв (петдесет стотинки) с Участваща карта в Участващ обект, получава възможност да изтегли промоционален талон и веднага има възможност да провери дали печели награда Награда получават изтеглилите печеливш промоционален талон.

Всеки Допустим участник, който в периода на Промоцията извърши безконтактно плащане на продукт/и на горепосочената стойност с Участваща карта с функция за безконтактно плащане в Участващ обект, получава възможност да изтегли още един, допълнителен промоционален талон за безконтактни плащания и веднага има възможност да провери дали печели награда за безконтактни плащания. Награда получават изтеглилите печеливш промоционален талон.

Промоционалните талони се предоставят от служител в съответния Участващ обект и са свързани само и единствено с настоящата Промоция. Всеки промоционален талон дава информация дали Допустимият участник печели или не награда. Талоните са брандирани с логото на Visa и логото на McDonald’s и важат само и единствено за периода на Промоцията.

Допустим участник получава право да изтегли талон/и, само ако извърши плащане с Участваща карта чрез ПОС терминал инсталиран в някой от Участващите обекти. Плащания, извършени извън периода на Промоцията, или с карти Visa, които не са издадени от дружества със седалище в България, не дават право на участие в Промоцията.

Наградите могат да бъдат получени веднага или в срок до 45 календарни дни от извършване на съответното плащане срещу представяне на промоционалния печеливш талон и бележката за извършената трансакция във всеки един от Участващите обекти, в рамките на работното им време, при условие че съответната награда е налична в съответния обект.

В случай че в съответния Участващ обект не е налична съответната награда, печеливш Участник може да получи наградата си и в следващ ден или във друг Участващите обект, срещу представяне на печеливш промоционален талон и бележката от ПОС терминала.

Раздел 6. Описание на наградите
Предоставяните награди в Промоцията са следните (i) награди за извършени разплащания; (ii) награди за безконтактни разплащания.

Промоционалните талони, както и награди на печелившите участници се предоставят до изчерпване на количествата на наградите, а именно:
ябълков пай;
малка Кока-кола, Кока Кола Зиро, Фанта, Спрайт или Липтън 250 ml;
малки пържени картофки;
донът (шоколадов или парти донът);
фунийка сладолед;

Промоционалните талони, както и наградите на печелившите участници извършили безконтактно разплащане се предоставят до изчерпване на наградните количества, а именно:
1000 броя селфи стикове;
1000 броя слушалки;

Организаторът има право по своя преценка да изключи Допустим участник от Промоцията, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Официални правила, и/или осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на награда, и/или не получи наградата в определения срок по т. 5.

Наградата не подлежи на размяна, преотстъпване или за нея да се получават пари или други облаги.

Раздел 7. Отговорност
Организаторът и Visa не носят отговорност за технически проблеми при използването на банковите карти на ПОС терминали в Участващите обекти.

Раздел 8. Защита на личните данни
Участниците в Промоцията с настоящoто се уведомяват и се съгласяват, че техните ПОС бележки от плащания с Участващи карти ще бъдат събирани от Организатора с цел отчитане на резултатите от кампанията към Visa. Всеки Допустим участник в Промоцията може да получи копие от бележката от ПОС терминала.

Организаторът не събира лични данни и няма да разкрива лични данни и лична информация на Visa или трети лица.

Раздел 9. Прекратяване на Промоцията
Организаторът, със съгласието на Visa, има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.