Победители в играта “Когато животът ти поднесе лимони, спечели си награда“

12 август 2019


Победителите в играта са:

Teodora Todorova
Александър Янтров
Vasil Haygov
Сияна Колева
Светлана Димитрова