Участниците в „Мениджър за един ден“

20 октомври 2017


Общо пет човека взеха участие в инициативата “Мениджър за един ден”.
В град София управители на ресторант за ден бяха Лилия  Милтенова и Кристина Медникарова – ученички в 10 клас от Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“ и Павлин Павлинов, ученик в 12 клас в 23 СУ Фредерик Жолио-Кюри. На същата позиция и отново за ден, в морската столица, бяха Кристина Жекова, ученичка в 12 клас във Варненска Търговска Гимназия „Георги Стойков Раковски“ и Атче Ахмед, ученичка в 11 клас в ПГИ Д-р „Иван Богоров“.

“Мениджър за един ден” е една от най-значимите инициативи на JA Bulgaria. Целта й е да даде начало на кариерната реализация на ученици и студенти на възраст между 16 и 23 години, запознавайки ги с реалната работа в компании и организации от цялата страна в рамките на един ден.
Повече за последното издание вижте на http://www.jabulgaria.org/article/news/1065_ma_mladezhi_biaha_menidzhari_za_edin_den