Макдоналдс с акредитация по Investors in People

Макдоналдс в България получи акредитация по международния стандарт за организационно съвършенство Investors in People след извършена оценка през месец април 2015 г. Този стандарт нарежда Макдоналдс в България между световните компании, които постигат своите високи бизнес резултати чрез успешно управление на най-ценния ресурс – хората.

Процесът по акредитация започна през 2014 г. с диагностика, съвместно с International Human Resources – представител на Investors in People International за България и постигнатите резултати потвърдиха, че работата с хора е основен приоритет в компанията. През месеците юли и август 2014 г. в Макдоналдс в България се проведе специализирано интерактивно обучение по Investors in People на 370 служители от различни ресторанти в София и Пловдив. Оценка за акредитация се проведе в периода 13 – 17 април 2015 г.

Стандартът Investors in People  е международно признат организационен стандарт, внедрен в 80 държави на 23 езика, в повече от 40 000 организации по целия свят. Повече от 23 години е развиван във Великобритания и предоставя успешна и гъвкава рамка за подобряване на бизнес резултатите чрез хората навсякъде по света.  Собственост е на правителството на Великобритания и използва ясни принципи за работа и оценка, като в основата му са заложени резултатите и ефективността на бизнес процесите.

Визията на Макдоналдс в България е да бъде любимо място и начин на хранене. За нас това означава всеки наш служител да се чувства значим, ценен и мотивиран всеки ден. Обещанието на Макдоналдс към служителите гласи: “Ние ценим вас, вашето развитие и вашия принос”.

Първият ресторант на Макдоналдс в България е открит в гр. Пловдив през 1994 г. Към настоящия момент компанията осигурява работа и дава възможност за развитие на над 1000 млади българи в градовете София, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Плевен, Варна и Бургас, които обслужват повече от 7 милиона клиента годишно.