Вземи 2 за 2,99 лв.

Вземи 2 за 2,99 лв.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира от ДДБ София и Сънфудс България ЕООД.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила („Официални правила”).

2.1. Официалните правила са публикувани на интернет страницата на кампанията с адрес: www.mcdonalds.bg/promo

2.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на www.mcdonalds.bg/promo

2.3. С участието си в Кампанията участниците приемат Официалните правила.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира и провежда в интернет пространството на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Право на участие имат всички физически лица, които са се съгласили с Официалните правила.

4.2. За участие в Кампанията не се изисква закупуванена продукт или услуга.

4.3. В Кампанията нямат право да участват служители на Организаторa, както и членове на техните семейства.

4.4. С участието си в кампанията участниците дават съгласието си техните контакти да бъдат използвани в други рекламни кампании на Сънфудс България ЕООД.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията стартира на 14.03.2017 г. и е активна до 12.04.2017 г.

Общата продължителност на играта е 5 седмици.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДА

Съчетай правилната двойка продукти, които са включени в офертата „Вземи 2 за 2,99“ на сайта ни и можеш да си сред тези, които ще спечелят 2 бр. оферта „Вземи 2 за 2,99“ за теб и твой приятел. Регистрирай се и участваш в томбола за наградата. Томболата с печелившите участници ще се изтегли на 13.04.2017 г. Спечелилите участници ще бъдат обявени на сайта на кампанията (www.mcdonalds.bg/promo ). Организаторът ще се свърже с тях и лично по предоставените от тях контакти при регистрация, за да предаде наградите 2 бр. оферта „Вземи 2 за 2,99“, които ще се предоставят под формата на подаръчни ваучери, валидени за ресторанти „Макдоналдс“.

Сподели кампанията в твоите социални мрежи.

ЧАСТ 7. ОТГОВОРНОСТ

7.1. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация и участие в кампанията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

7.2. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на участник.

7.3. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол.

Организаторът не носи отговорност за загубана съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

ЧАСТ 8. ЗАЩИТАНА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с или до колкото се налага за кампанията. Организаторът има право да се свързва с участника за последващи промоционални активности само по предоставения в сайта e-mail адрес, освен ако участникът изрично е заявил, че не желае това.

ЧАСТ 9. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

9.1. Спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори и по предвидения в българското законодателство ред.

Регистрирай се!
Не позна! Опитай пак!

Играта приключи!
Благодарим на всички за участието.

Успешна регистрация!