Безопасно заедно

18 юни 2020


Ние в Макдоналдс България продължаваме да следим внимателно ситуацията с коронавирусната пандемия и да се отнасяме много отговорно към нея.

Както винаги сме напълно ангажирани към предоставяне на най-високи стандарти за качеството, хигиената, чистотата, здравето и безопасността на нашите клиенти и служители, което е първи приоритет за нас. В тази връзка изпълняваме необходимите предпазни мерки в нашите ресторанти и извършваме ежедневен контрол върху тях.

Редовно се следят най-актуалните препоръки и насоки от нашите здравни власти, които се вземат предвид и прилагат своевременно.

Компанията разполага с може би най-голямата база данни по отношение на мерките за безопасност срещу COVID-19 в своя бранш, поради глобалния си характер и информацията и опита по темата, които обменяме ежедневно с колеги от цял свят.