За да заявите интервю при нас само попълнете въпросника*

    *Персоналната информация, която ни се предоставя е защитена и се третира като конфиденциална.


    Изберете позиция, за която искате да кандидатствате:
    Ресторански работникХостесаБариста    Прикачи автобиография
    Приемам условията на Поверителност на личните данни