Сънфудс  България ЕООД, дружество, учредено и съществуващо по законите на Република България, вписано в търговския регистър на СГС по ф. д. 5300/94 с адрес на регистрация гр. София, бул. “Цветан Лазаров” 48 създаде този уеб сайт с информационна, комуникативна и развлекателна цел. Ползването на уеб сайта е предмет на изложените по-долу условия за ползване, както и всички приложими разпоредби и регулации.

Използвайки този уеб сайт, Вие приемате следните условия:

1. Вие имате право да копирате или записвате по едно копие от материалите, показвани в уебсайта и да разпечатвате тези материали само за лична употреба с нетърговска цел. Вие се задължавате: а/ да не изтривате или променяте текстовете за авторски права и други текстове от съдържанието на материалите и б/ да използвате материалите само в разрешените от закона рамки.
2. При сваляне и използване на софтуер от уебсайта, самият софтуер, всички файлове и образи, както и цялата информация, подлежат на използване само с писмено разрешение от Макдоналдс. Цялата информация, съдържаща се в тази страница е интелектуална собственост на Макдоналдс. Всеки опит за препродажба, промяна или преработка на софтуера ще доведе до прекратяване на писменото разрешение от страна на Макдоналдс. Макдоналдс си запазва правото да забрани използването на този софтуер с или без предупреждение. При подобна забрана Вие се задължавате да унищожите всички материали, включително и самия софтуер, изтеглен от страницата, както и всички копия.
3. Съдържанието и дизайна на уебсайта са интелектуална собственост на Макдоналдс или се използват от трето лице само с издадено от Макдоналдс разрешение. Съдържанието или друга част от тази страница могат да бъдат използвани само в определените от настоящите “Условия за ползване” рамки и само при писмено разрешение от страна на Макдоналдс.
4. Всички материали съдържащи се в интернет страницата на Макдоналдс се предоставят за ползване такива, каквито са. Макдоналдс не носи отговорност, ако качеството им не е достатъчно добро при използването за специфични цели. Макдоналдс не гарантира, че функционирането на страницата е без грешки.
5. Макдоналдс не носи отговорност за нанесени щети, причинени от прекъсване на връзката, пропуск, дефекти, бавна скорост, компютърни вируси или други. Макдоналдс не носи отговорност за щетите, които водят до невъзможност да бъде използвана информацията в страницата.
6. Макдоналдс, както и всички страни, свързани по някакъв начин в производството на страницата или осигуряващи достъпа не носят отговорност за щети причинени от компютърни вируси, които могат да доведат до повреда в компютъра ви или друга ваша собственост, свързана с достъпа до Интернет или свалянето на материали, информация, текстове, образи, видео или аудио от страницата.
7. Всяка форма на комуникация, която изпращате по електронна поща към уебсайта, включително информация, въпроси, коментари, предложения, идеи, рисунки ще бъде третирана като неконфиденциална информация без авторски права. По отношение на тази информация се прилагат разпоредбите в глава “Политика за защита на личната информация” що се отнася до всяка персонална информация, която ни изпращате. Съдържанието на това, което ни изпращате е предмет на нашата политика за конфиденциалност и става ексклузивна собственост и може да бъде използвано от Макдоналдс по всяко време и за всякакви цели, включително възпроизвеждане, издаване , излъчване. Нещо повече, Макдоналдс може да използва всички идеи, концепции, ноу-хау или техническа информация, която се съдържа в материалите изпратени от Вас до страницата, за всякакви цели, включително и разработване, производство и маркетинг.
8. Знаците за запазена марка и логотипите, появяващи се на страницата, включват регистрираните и нерегистрирани марки на Макдоналдс и нашите партньори. Нито една от тези марки не може да бъде използвана без предварителното писмено разрешение от Макдоналдс или друг собственик на марките. Всяко използване на запазените марки или съдържанието на страницата, с изключение на дефинираното в настоящите “Условия за ползване” е строго забранено.
9. Макдоналдс не разглежда детайлно страниците, с които има връзка чрез нашата уеб страница и не носи отговорност и не одобрява предварително съдържанието им. Свързването ви с друга интернет страница чрез нашата е изцяло на ваша отговорност.
10. Освен ако не е изрично упоменато друго, съдържанието на страницата се отнася само за бизнеса на Макдоналдс.
11. Макдоналдс контролира и управлява уеб страницата си от горепосочения адрес. Цялата кореспонденция, засягаща уеб страницата трябва да бъде адресирана до:
Сънфудс България ЕООД
ж.к. Дружба 2, бул. “Цветан Лазаров” 48, София 1582
12. Всички незасегнати въпроси в настоящите “Условия за ползване” се разрешават според действащото законодателство на Република България.