Ново отличие за Макдоналдс

31 октомври 2019


През изминалия месец бяхме удостоени с отличието на списание „Труд и Здраве“ за резултатите ни в сферата на създаването на благоприятна работна среда и отговорна социална политика. Тази чест идва с отговорността и обещанието да продължаваме в същия дух.