Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ СТРАНИЦАТА НА MC DONALD’S

Настоящите Общи условия имат за цел да информират Вас (потребителя) за Вашите права при посещаване на Нашата уеб страница - https://mcdonalds.bg. На Нашата уеб страница, по отношение на посетителите (ползвателите) му, действат тези Общи условия, Специалните Общи Условия на подстраница „Кариера“ към уеб страницата на Mc Donald’s: (глава 6), Специалните Общи Правила за online резервиране на детско парти, както и Политиката за бисквитките.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Когато посещавате Нашата страница, се осъществява връзка между Вашето устройство (лаптоп, таблет, смартфон или подобни) и Нашия сървър. Първоначалният достъп се нарича „извикване на уеб страницата“, тъй като се осъществява от Вашето устройство към нашия уеб- адрес. По така установената връзка в двете посоки (устройство ⇆ сървър) се пренасят (трансферират) данни (информация). Това пренасяне на данни (трансфер на информация) се подчинява на правилата на българските закони, европейското законодателство и настоящите общи условия.

1.2. Данните по т. 1.1 по- горе, са необходими за техническото функциониране на Нашата уеб- страница (респ. Нашия сървър) и комуникацията с Вашето устройство; при посещение на нашата уеб страница Ние няма да събираме други лични данни, извън тези по т. 1.1, освен данните, които вие лично ни предоставяте (и по- специално в подстраниците „Кариера“, „Контакти“ и „Рожден ден“).

2. МИНИМАЛЕН ОБЕМ НА ДАННИТЕ

2.1. След извикването на уеб страницата, между Вашето устройство и Нашия сървър се установява връзка, като нашата страница получава следните данни:

 • IP-адресът на Вашето устройство;
 • датата и часът на достъпа;
 • името и URL на извикания файл;
 • уеб страницата/ приложението, от която/което е осъществен достъпът;
 • използваният от Вас браузър (и/или операционната система на Вашето устройство).

2.2. Тези данни се предоставят автоматично (без Ваше или Наше участие), тъй като това е техническият начин за осъществяване на връзката; без пренасянето на този минимален обем данни, не би могло да се осъществи връзка между Вашето устройство и нашата уеб- страница.

2.3. Така получената от Вашето устройство информация (данни) се съхранява от Нашия сървър временно (в т. нар. Log-файл), което осигурява безпроблемната връзка между Вашето устройство и Нашия сървър, както и удобното ползване от Вас на Нашата уеб страница / приложение. Данните се съхраняват за кратък период от време и след това се изтриват автоматично.

3. БИСКВИТКИ

3.1. Ние използваме на нашата уеб страница така наречените бисквитки (cookies).

3.2. Бисквитките (cookies) са малки файлове с информация, които се записват от/на Вашето устройство, когато посещавате която и да е уеб страница, включително Нашата страница. В бисквитката (cookie) се съдържа специфична информация, която е необходима, за да може Вашето устройство правилно да функционира при връзката със сървъра. Бисквитките (cookies) не причиняват никакви щети на Вашето устройство, не съдържат вируси, троянски файлове, нито друг зловреден софтуер.

3.3. Вие може да разрешите или да не разрешите бисквитките (cookies) на Вашето устройство да се достъпват от сървъра на Нашата страница. Когато разрешите такъв достъп, нашата уеб страница ще може да разпознае, кои отделни подстраници Вие вече сте посещавали, както и какви данни и настройки сте въвели, за да не е необходимо да ги въвеждате отново.

3.4. Нашата уеб страница използва достъпа си до бисквитки (cookies), за да регистрира статистически използването ѝ с цел да оптимизираме нашите предложения, както и за Ви предоставим селектирана специално за Вас информация.

3.5. Повечето бисквитки (cookies) се изтриват автоматично след съответно дефинирано време. Повечето браузъри на устройствата (като Вашето) автоматично са настроени да предоставят достъп до бисквитките (cookies). Но Вие можете също така да конфигурирате настройките на браузъра си, така че на Вашето устройство да не се записват бисквитки или преди генерирането на нова бисквитка винаги да излиза съобщение. Пълното деактивиране на бисквитки може обаче да доведе до невъзможност да използвате всички функционалности на нашата уеб страница.

3.6. Обзор на използваните бисквитки с допълнителна информация можете да намерите в нашите Правила за използване на бисквитки – Политика за бисквитките.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА УЕБ СТРАНИЦАТА

4.1. Чрез достъпа до интернет страницата (зареждането ѝ), Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

4.2. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия , моля, не използвайте уеб страницата!

4.3. Данните, които Вие посочвате, ще се считат от Администратора и от Обработващия данните за истински, до доказване на противното.

4.4. Влизайки в Нашата уеб страница, Вие се съгласявате Вашите данни да бъдат обработвани от Администратора ѝ („Обработващ личните данни“) и от лицето, в чиято полза се събират Вашите данни („Администратор на личните данни“), както и от други, оправомощени за това лица.

4.5. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, снимките, изображенията и другите произведения, търговските марки и търговските знаци, публикувани в уеб страницата са защитени съгласно Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение по смисъла българско законодателство.

5. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Защитата на личните данни и гарантирането на тяхното законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване са наш приоритет.

5.2. По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

5.2.1. „GDPR“ e Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета на ЕС.

5.2.2. Администраторът на уеб страницата е „Гътс aнд Брейнс ДДБ“ ООД; ЕИК: 831466573, което се явява „Обработващ лични данни“ на бисквитките (cookies) по смисъла на GDPR.

5.2.3. „Администратор на личните данни“ („Ние“) по смисъла на GDPR е „Сънфудс България“ ЕООД, ЕИК: 831507493, с адрес на управление: гр. София, п.к. 1582, ж.к. „Дружба 2“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №48;

5.2.4. „Потребител“ (“Вие“) е всяко физическо лице, което посещава уеб страницата.

5.2.5. „Лични данни“ това е всяка информация, с която Вие можете пряко или непряко да бъдете идентифициран като гражданин (физическо лице). В Нашата уеб страница, Вие предоставяте данни (които могат евентуално да се квалифицират като „лични данни“), посочени в чл. 5.6 и 5.8 по- долу:

5.3. С настоящото уведомление Ви предоставяме информация, че Ние ще събираме лични данни и ще ги обработваме при спазване на разпоредбите на GDPR, като тези лични данни се разпределят в три групи: данни, необходими за техническото функциониране на уеб страницата и всички съответни подстраници; данни, предоставяни за подстраница „Кариера“, данни, предоставяни за подстраница „Рожден ден“ и данни, предоставяни за подстраница „Контакти“.

5.4. Данни, получавани от уеб страницата, необходими за техническото функциониране на връзката между Нашата уеб страница и Вашето устройство са:

 • тип / версия на браузъра, използван от Вашето устройство;
 • използвана операционна система от Вашето устройство;
 • референтен URL (посетената преди това страница),
 • host име на Вашето устройство (IP-адрес), осъществяващ обръщението към страницата,
 • час на запитване към сървъра.

5.5. Тези данни (по т. 5.4) се използват само и единствено за достъп до предоставяните информационни ресурси/данни на уеб страницата;

5.6. За ползването на функциите на подстраница „Кариера“ се изисква да кандидатствате чрез попълване на формата за кандидатстване. Данните за кандидатстване в подстраница „Кариера“ са:

 • Вашите имена, адрес, дата и място на раждане, е-mail адрес и/или телефон
 • Други предоставяни от Вас данни, които могат да са под формата на автобиография, включени във файл (електронен носител), за които са предвидени специални общи условия за поверителност, съгласно чл. 6.12.

5.7. Данните, предоставени от Вас на подстраница „Кариера“ се използват само и единствено за преценка на кандидатурата Ви и за връзка с Вас. За тези данни са предвидени Специални Общи Условия на подстраница „Кариера“ към уеб страницата на McDonald’s- глава 6 по- долу.

5.8. За ползването на функциите на подстраница „Рожден ден“ се изисква задължителна регистрация. Данните за регистрация в подстраница „Рожден ден“ са:

 • Вашето име/ име на Вашето дете;
 • Вашият е-mail адрес и телефон;

5.9. За предоставяните от Вас данни са предвидени в подстраница „Рожден ден“ специални общи правила за online резервиране на детско парти. Данните, предоставени от Вас на подстраница „Рожден ден“ се съхраняват от Нас само до деня на детското парти и ще се използват само и единствено за обратна връзка с Вас при и по повод резервацията и провеждането на събитието.

5.10. Личните Ви данни ще бъдат използвани за следните цели:

 • сключване и изпълнение на трудов договор (в подстраницата „Кариера“);
 • за резервиране и провеждане на детско парти (в подстраницата „Рожден ден“);
 • осъществяване на контакт с клиента с оглед потвърждение и уточняване на детайли за изпълнението на договорите;

6. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА ПОДСТРАНИЦА „КАРИЕРА“

6.1. С настоящите Общи условия се уреждат правилата за използване на предоставяната от Нас Платформа за кандидатстване за работа, както и правата и задълженията на McDonald’s (Ние) и Вас (ползвателя) във връзка с кандидатстването Ви и с ползването на Платформата.

6.2. Вие отговаряте за начина по който употребявате уеб страницата и Платформата и особено- за попълнените от Вас данни.

6.3. Приемайки настоящите условия, Вие се съгласявате че публикуваните контакти на физически лица могат да бъдат използвани от Нас във връзка с кандидатстването Ви и назначаването Ви за обявени позиции за работа.

6.4. Ние не можем да гарантираме правдивостта, прецизността или надеждността на предоставената от Вас информация или качените от Вас автобиографии; Вие сте отговорен за формата, съдържанието и точността на всяка информация, поместена от Вас в уеб страницата и Платформата.

6.5. Ние имаме право, съобразявайки се със закона, по всяко време, да променяме или прекратяваме всяко от условията, съдържащи се в настоящите Общи условия, чрез обновяване на този текст. За всяко обновяване ще Ви съобщаваме чрез публикация на заглавната визия на подстраница „Кариера“.

6.6. Ползването на Платформата е безплатно; Ние разглеждаме Вашата кандидатура безплатно.

6.7. Вие можете да ползвате Платформата и да представите кандидатурата си само, ако сте попълнили формата за кандидатстване.

6.8. За да кандидатствате, Вие следва да попълните във формата за кандидатстване следните Задължителни полета: три имена; дата на раждане; адрес; e-mail и телефон. Незадължително поле е мястото Ви на раждане.

6.9. Ние ще считаме, че с попълването на формата за кандидатстване Вие давате съгласието си Ние да получим и да обработим Вашите данни с цел сключване на трудов договор.

6.10. За да бъде разгледана Вашата кандидатура, вие следва да попълните и полетата с Характеристики на работата, за която кандидатствате: позиция (длъжност), град (място на работа) и работно време; без да попълните полетата на тези характеристики, Вашата кандидатура не може да бъде разгледана от Нас.

6.11. Вие имате възможност за прикачване на файл с автобиография; файлът може да бъде във word или pdf

6.12. С прикачването на автобиографията, Вие имате възможност да предоставите информация като Ваша снимка, информация за Ваши профили в социални мрежи, информация за Вашите пол, възраст, образование, професионален статус и доход. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да съхранявате във Вашия профил.

6.13. Деца под 14 години нямат право да попълват формата за кандидатстване; лица под 18 години нямат право да попълват формата за кандидатстване без изричното съгласие на свой родител/настойник. Ако сте под 16 години, моля, не изпращайте и не публикувайте никаква информация за себе си.

6.14. Вашата кандидатура не поражда никакви задължения за Нас за провеждане на събеседване с Вас, нито за сключване на трудов договор.

6.15. Вие следва да публикувате и редактирате информация, която се отнася само до Вас, като не можете да публикувате и редактирате информация, касаеща другиго, нито да публикувате и редактирате от името на другиго.

6.16. Вие следва да използвате уеб страницата законосъобразно, като публикуваната от Вас информация не следва да нарушава или противоречи по какъвто и да било начин на права на трети лица и/или на действащата нормативна уредба.

6.17. Когато ползвате уеб страницата, Вие следва да спазвате следните ограничения:

 • да не изпращате неверни, погрешни или непълни данни, или информация, която не е Ваша собственост, както и да разпространявате информация, която нарушава защитата на личните данни на други лица;
 • да не публикувате/ разпространявате информация, която е под закрилата на авторското право (или друг вид интелектуална собственост), която съдържа търговски тайни, освен в случаите когато Вие сте собственик на тези права или има надлежно разрешение да ги разпространявате;
 • да не публикувате/ разпространявате информация, която е неприлична, неморална, клеветническа, заплашителна, нападателна, оскърбителна, омразна или объркваща за други лица;
 • да се въздържате от опити за проучване, сканиране или тестване на уязвимостта на системата или мрежата, или от опити да правите пробив в системата, или други подобни действия без съответна оторизация;
 • да се въздържате от действия, налагащи неразумни или несъразмерни натоварвания на структурата на Платформата или уеб страницата.

6.18. Ние не контролираме информацията, предоставена от Вас на разположение в Платформата и в подстраницата „Кариера“. При съобщение от страна на Ползвател за информация, за която се твърди, че не съответства на настоящите условия, Ние можем да проучим тези твърдения и да определим добросъвестно и по свое усмотрение дали да отстраним или да поискаме Вие да отстраните такава информация.

6.19. Ние не носим отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в резултат на използване на информацията в Платформата и в подстраницата „Кариера“. При никакви обстоятелства Ние не носим отговорност за каквато и да е загуба или вреда, причинена на Ползвателя от получена или неполучена информация чрез Платформата/ подстраницата „Кариера“. Вие имате задължение да проверите и оцените на своя отговорност и за своя сметка точността, пълнотата и релевантността на предоставяната от Вас информация в Платформата/ подстраницата „Кариера“.

6.20. Ние не носим отговорност за каквито и да е вреди, причинени от грешка в системата, прекъсване на достъпа, загуба на информация, дефекти, забавяне на операции, компютърни вируси, проблеми с връзката, разрушаване на системата или неразрешен достъп. В последния случай, Ние уведомяваме КЗЛД, съответно – субектите без ненужно забавяне, но не по-късно от 72 часа след узнаване за нарушението.

6.21. Ние не носим отговорност спрямо Ползвателите, както и по отношение на трети лица, в случай че Ползвател публикува в уеб страницата неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация, както и в случай, когато има злоупотреба, копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, както каквато и да е информация, които накърняват имуществени или неимуществени права на трети лица.

7. ОТГОВОРНОСТ

7.1. Ние правим всичко възможно, за да поддържаме на уеб страницата си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

7.2. Ние не носим отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на тази уебстраница (и подстраниците) от трети лица.

7.3. Цялата информация на уеб страницата се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. Ние полагаме разумни усилия да защитим нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

7.4. Ние не носим отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на тази уеб страница.

7.5. Ние не носим отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в уеб страници, към които настоящата уеб страница съдържа препратки.

7.6. Когато в следствие на нарушение на тези общи условия и/или на нерегламентирана употреба на услугите на уеб страницата са Ни причинени вреди, Ние имаме правото на справедливо/ законово обезщетение.

8. ПРОМЕНИ

8.1. Ние си запазваме правото да извършваме промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за ползване на подстраниците по всяко време, като своевременно публикуваме тези промени в уеб страницата (или подстраниците), заедно със съобщение за промените в Общите условия.

8.2. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Този документ е обновяван за последно на 20.02.23г