Поверителност на личните данни

УСЛОВИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ СТРАНИЦАТА НА MCDONALD’S

С настоящото уведомление Ви предоставяме информация, че Ние (McDonald’s в България) ще събираме лични данни и ще ги обработваме при спазване на разпоредбите на GDPR, като тези лични данни се разпределят в три групи: данни, необходими за техническото функциониране на уеб страницата и всички съответни подстраници; данни, предоставяни за подстраница „Кариера“, данни, предоставяни за подстраница „Контакти“ и данни, предоставяни за подстраница „Рожден ден“.

1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УЕБ СТРАНИЦАТА

1.1. Защитата на личните данни и гарантирането на тяхното законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване са приоритет за Нас.

1.2. По- долу Ви предоставяме информация за това какви лични данни събираме и начина на тяхното обработване в съответствие с принципите и изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).

1.3. Администратор на лични данни е McDonald’s в България; т.е. „Сънфудс България“ ЕООД, ЕИК: 831507493, с адрес на управление: гр. София, п.к. 1582, ж.к. „Дружба 2“, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №48.

1.4. Ние обработваме Вашите лични данни за достъпване до уеб страницата на основание легитимен интерес, изразяващ се в осигуряване и поддържане на информационна и мрежова сигурност между Вашето устройство и Нашия сървър.

1.5. Ние обработваме Вашите лични данни за подстраници „Кариера“, „Контакти“ и „Рожден ден“ на основание Ваше съгласие.

1.6. При спазване на достатъчни технически и организационни мерки за сигурност и при необходимост, Ние може да предоставим Ваши лични данни за достъпване до уеб страницата на получатели- доставчици на технически услуги по функционирането на уеб страницата и/или връзката устройство D сървър.

1.7. Нашият сървър ще съхранява Вашите лични данни докато същите са необходими за целите на функционирането на уеб страницата и/или връзката устройство D сървър, но не повече от 1 година от последното свързване (т.е. Вашето последно извикване на уеб- страницата).

1.8. С цел да гарантираме сигурност на личните Ви данни и да ги предпазим от загуба, промяна, унищожаване и неоторизиран достъп, сме осигурили редица мерки за сигурност. Сред тях са технологии за сигурен пренос на данни SSL, криптирани връзки и други подобни. Мерките са непрекъснато в процес на актуализация, като съобразяваме динамичното развитие на технологиите и на различните видове заплахи.

2. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЗА ПОДСТРАНИЦА „КАРИЕРA“

2.1. С приемането на настоящите условия, Вие се съгласявате че Ние можем да съхраняваме кандидатурата Ви в Нашата база данни, за което се прилагат правилата за защитата на личните данни по българското и европейското законодателство.

2.2. Данните, свързани с Вашата кандидатура (e-mail адрес, име на Ползвателя, автобиография,) остават записани в системата за срок от 6 (шест) месеца. След този срок кандидатурата се изтрива.

2.3. Лични данни, които обработваме са:

 • Данните, предоставени от Вас при кандидатурата Ви в Платформата: три имена; дата на раждане; адрес; e-mail и телефон;
 • Данните, предоставени от Вас в качената автобиография;
 • Технически данни, необходими за правилното функциониране на връзката между уеб страницата и Вашето устройство: онлайн идентификация входящи данни, местоположение на устройство, уникален идентификатор на устройство, IP адрес, бисквитки (за повече информация виж Политиката Ни за бисквитките);

2.4. Целта, за която обработваме личните Ви данни е сключването с Вас на трудов договор за работа в ресторант на McDonald’s в България.

2.5. Ние обработваме Вашите данни на правно основание: Ваше съгласие, което се изразява в доброволно попълване на формата за кандидатстване и предявяване на Вашата кандидатура, използвайки Платформата.

2.6. При спазване на достатъчни технически и организационни мерки за сигурност и при необходимост може да предоставим Ваши лични данни на доставчици на куриерски услуги; доставчици на счетоводни услуги; както и на държавните органи.

2.7. Ние съхраняваме личните Ви данни само докато същите са необходими за целите на обработването, а именно:

 • личните Ви данни, предоставени във формата за кандидатстване в Платформата, като и данните, предоставени от Вас във файловете с автобиография- за срок от 6 (шест) месеца или до оттеглянето им от Вас;
 • личните Ви данни, обработвани във връзка със сключването и изпълнението на трудовия договор- за срок до 5 години след прекратяване на трудовия договор, както и за по- дълъг срок, в случаите когато законът ни задължава за това.

2.8. Вие имате следните права във връзка с обработването на личните Ви данни:

 • да поискате да коригираме неточни, непълни или неактуални лични данни, които се отнасят до Вас;
 • да поискате да изтрием Ваши лични данни, когато повече не са необходими за посочените по-горе цели; ако бъде установено незаконосъобразно обработване на личните Ви данни; или ако бъде установено нарушаване на тези Специални общи условия, Общите Условия за ползване на уеб страницата на McDonald’s в България, Политиката Ни за бисквитките, българските закони и европейското законодателство.
 • да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време; оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването до момента на оттеглянето; след като оттеглите съгласието си, Ние няма да обработваме повече Ваши лични данни и ще ги изтрием, като в този случай Вашата кандидатура не може да бъде разгледана и не може да доведе до сключването на трудов договор;
 • да ограничите обработването на данните Ви при наличие на някоя от хипотезите – оспорване на точността на данните, обработването е неправомерно, Администраторът не се нуждае повече от данните или Вие сте възразили срещу обработването.

2.9. За да упражните правата си по чл. 2.8 по-горе, Вие може да изпратите такова искане в свободен текст на e-mail адрес: Business.Center@bg.mcd.com . Данните ще бъдат изтрити до тридесет дневен срок след изпращане на съобщението, след проверка на обстоятелствата.

2.10. Предоставянето на Вашите лични данни има доброволен характер и е необходимо за сключване на трудов договор. Ако данните не бъдат предоставени не бихме могли да сключим с Вас трудов договор.

2.11. С цел да гарантираме сигурност на личните Ви данни и да ги предпазим от загуба, промяна, унищожаване и неоторизиран достъп, сме осигурили редица мерки за сигурност. Сред тях са технологии за сигурен пренос на данни SSL, криптирани връзки и други подобни. Мерките са непрекъснато в процес на актуализация, като съобразяваме динамичното развитие на технологиите и на различните видове заплахи.

3. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЗА ПОДСТРАНИЦА „РОЖДЕН ДЕН“

3.1. Ние обработваме следната информация за Вас: Вашето име, името на детето Ви, телефон и e-mail за обратна връзка, като и данни, необходими за техническото функциониране на Нашата страница и/или Вашето устройство: онлайн идентификация, входящи данни, местоположение на устройство, уникален идентификатор на устройство, IP адрес, бисквитки.

3.2. Личните Ви данни ще бъдат използвани за следните цели:

 • Нашето надлежно изпълнение на услугата резервирате на ресторант за провеждане на детско парти;
 • осъществяване на контакт с Вас с оглед потвърждение и уточняване на детайли за изпълнение на услугата;
 • счетоводни цели.

3.3. Обработваме Вашите данни на следното правно основание: Ваше съгласие за получаване на услугата - резервиране на ресторант за провеждане на детско парти.

3.4. При спазване на достатъчни технически и организационни мерки за сигурност и при необходимост може да предоставим Ваши лични данни на следните категории получатели:

 • доставчици на аниматорски услуги;
 • доставчици на счетоводни услуги.

3.5. Ние съхраняваме лични данни само докато същите са необходими за целите на обработването, т.е. до края на провежданото парти.

3.6. Вие имате следните права във връзка с обработването на личните Ви данни:

 • право да получите потвърждение от Нас дали обработваме личните Ви данни и да получите достъп до данните си;
 • право да поискате от Нас да коригираме неточни, непълни или неактуални лични данни, които се отнасят до Вас;
 • право да поискате от Нас да изтрием Ваши лични данни, когато повече не са необходими за посочените по-горе цели, или когато бъде установено незаконосъобразно обработване на личните данни;
 • право да оттеглите съгласието си за обработване по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди то да бъде оттеглено. След оттегляне на съгласието, Ние няма да обработваме повече Ваши лични данни и ще ги изтрием, но Вие ще загубите възможността да получите услугата детско парти. Предоставянето на Вашите лични данни има доброволен характер и е необходимо за сключване на договор за услуга. Ако данните не бъдат предоставени, Ние не бихме могли да Ви доставим поръчаната от Вас услуга или да обработим плащане, съобразно изискванията на Закона за счетоводството;
 • да ограничите обработването на данните Ви при наличие на някоя от хипотезите – оспорване на точността на данните, обработването е неправомерно, Администраторът не се нуждае повече от данните или Вие сте възразили срещу обработването.

3.7. За да упражните правата си по чл. 3.6, Вие може да изпратите такова искане в свободен текст на e-mail адрес: Business.Center@bg.mcd.com Данните ще бъдат изтрити до тридесет дневен срок след изпращане на съобщението, след проверка на обстоятелствата.

3.8. С цел да гарантираме сигурност на личните Ви данни и да ги предпазим от загуба, промяна, унищожаване и неоторизиран достъп, сме осигурили редица мерки за сигурност. Сред тях са технологии за сигурен пренос на данни SSL, криптирани връзки, и други подобни. Мерките са непрекъснато в процес на актуализация, като съобразяваме динамичното развитие на технологиите и на различните видове заплахи.

3.9. Ние използваме бисквитки. “Бисквитката” или “cookie” е малък текстови файл, който нашият уеб сървър изпраща до папката за бисквитки на Вашия компютър. Основната функция на „бисквитката“ е да позволи на нашия уебсървър да разпознава частично настройки на Вашата операционна система и интернет браузър, с цел подобряване и оптимизация на работата на нашият уебсайт. Друга важна цел на „бисквитката“ е да даде обратна информация за ефективността на сайта ни и да събере статистически данни, чрез които да можем да подберем и подобрим услугите, които предлагаме.

3.10. Някои „бисквитки“ са важни за функционирането на сайта и се активират автоматично при посещение от потребителите.

3.11. За бисквитките които ползваме, можете да се запознаете по-подробно в нашата Политика за бисквитките.

Изготвени и влезли в сила: 20.02.23г.