ул. „Kняз Александър“ 42

Тел. 0884/ 000 301

Временно работно време за периода:
28.11-21.12. 2020г. 

–  09:00-21:00

Раб.време
08:00 – 23:30