Летище Варна

Тел. 0884/ 988 860

Ресторанта е временно затворен