Включи се в новото забавление Макдоналдс и Zen Label, като изпълниш следните лесни стъпки:

1. Свали си приложението Zen Label от Google Play или AppStore.
2. Регистрирай се и добави Макдоналдс в любими.
3. Наслади се на офертите, изненадите и подаръците, които те очакват в Макдоналдс.

Кампанията е валидна само в ресторанти Макдоналдс в гр. София на пл. „Славейков“, в мол „Paradise” и на бул. „Витоша“, идеята за Zen Label e следната:

На едно място получаваш персонализирани промоции и оферти, само от местата, които са специални за теб. След като се регистрираш, можеш да станеш лоялен клиент, като добавиш в „Любими“ местата, от които искаш да получаваш повече информация. Всяка локация, ползваща Zen Label, е снабдена с малък радио бийкън, който смартфонът ти прихваща, ако има инсталирано приложението.
Така следващият път, като минаваш покрай някое любимо място, смартфонът ти ще засече радио бийкъна и веднага ще получиш информация за промоции, специални оферти, новини и подаръци.

 

Настоящите общи условия (“Общи/те условия”) имат за цел да уредят начина за провеждане и участие в промоционалната кампания във връзка с мобилно приложение Zen Label България (“Приложението”) и Сънфудс България ЕООД (по-нататък наричана “Кампанията”), която се организира и провежда от “Сънфудс България“ ЕООД , ЕИК 831507493, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 48
1. Kампанията се организира от “Сънфудс България“ ЕООД, ЕИК 831507493, ДДС BG831507493, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 48 (“Организаторът”).
2. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.
3. В Кампанията може да се участва в периода от 01.12.2016 г. до 31.03.2017 г. (“Период на Кампанията”), като в този срок Общите условия ще бъдат достъпни на www.mcdonalds.bg.
4. Всеки желаещ да участва в Кампанията трябва да:
4.1 разполага със смарт телефон/таблет с операционна система Android 4.4 или iOS 7.0, или по-високи техни версии, и да:
(i) има достъп до Интернет през телефона/таблета си и да инсталира Приложението, съответно, от магазините за приложения на посочените по-горе операционни системи: Google Play (за Android) или App Store (за iOS);
(ii) се регистрира в Приложението съгласно неговите общи условия;
(iii) влезе в бизнес профила на Организатора, който може да бъде намерен в категория “Места” в Приложението, и отбележи Организатора като “Любимо място”;
(v) при посещение на участващ в кампанията ресторант на Макдоналдстм Участникът отваря Приложението (при включен Bluetooth), при което получава известие на екрана на телефона/таблета. След като Участникът отвори това известие, на екрана на телефона излиза изображение със зона (скрач билет), която Участникът трябва да изтрие чрез докосване на дисплея на телефона/таблета, за да разбере дали печели награда по т. 5 по-долу.
4.2 разполага със смарт телефон/таблет с по-стари версии на Android или iOS от тези посочени в т. 4.1. по-горе, без поддръжка на Bluetooth Low Energy, и да :
(i) има достъп до Интернет през телефона/таблета си и да инсталира успешно на смарт телефона/таблета си Приложението;
(ii) се регистрира в Приложението съгласно неговите общи условия;
(iii) влезе в бизнес профила на Организатора, който може да бъде намерен в категория “Места” в Приложението, и отбележи Организатора като “Любимо място”;
(iv) се обърне към служителя на касата при посещение в ресторант Макдоналдстм, който предоставя на Участника таблет, на чиито екран е изобразен QR код;
(v) сканира QR кода от екрана на таблета, предоставен му от служителя на ресторант Макдоналдстм, чрез телефона/таблета си и функцията QR скенер в Приложението. След сканирането на QR кода, на екрана на телефона излиза изображение със зона (скрач билет), която Участникът трябва да изтрие чрез докосване на дисплея на телефона/таблета, за да разбере дали печели една от наградите по т. 5 по-долу.
5. С едно участие при условията на т. 4 по-горе може да се спечели една от 5000 (пет хиляди) вафлени фунийки сладолед и може да бъде използвана наградата в периода от 01.12.2016 г. до 28.02.2017 г., като от 17.01.2017 г. може да се избере дали наградата да бъде вафлена фунийка сладолед или пай до края на кампанията до 28.02.2017 г., включително (“Период за валидност”).
6. Печелившите участници се определят на случаен принцип. За да разбере дали е спечелил вафлена фунийка сладолед или пай, Участникът трябва да изтрие съответното поле върху екрана на телефона си, както е посочено в т. 4.1. и т. 4.2 по-горе. Ако Участникът печели вафлена фунийка сладолед или пай, на екрана на смарт телефона/таблета му се изобразява бутон “Получи Награда”. При избор на бутона “Получи Награда” на екрана се изобразява електронен талон с уникален код, който Участникът предоставя на служителя от касата на съответния участващ в кампанията ресторант Макдоналдстм , съгласно т. 7 по-долу. Ако спечелилият Участник желае да използва спечелената от него вафлена фунийка сладолед или пай в друг ден, но в рамките на Периода за валидност на талона по т. 5, той може да намери спечеления от него електронен талон в категория “Подаръци и купони” в Приложението.
7. Електронният талон се използва на каса на участващ в кампанията ресторант Макдоналдстм, като Участникът дава възможност на служителя от касата на участващия ресторант Макдоналдстм да въведе кода от електронния талон, за да усвои наградата си.
8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
9. Електронният талон може да се използва еднократно в един от следните ресторанти на Макдоналдстм в България, участващи в кампанията:
• Адрес: пл. “П. Славейков” / ул. Гладстоун 69
Работно време:
Пон-Пет
07:30 –23:00
Съб-Нед 08:00 – 23:00
• Адрес: бул. “Витоша” / “Алабин” 48
Работно време: Нед-Четв:
07:00 – 00:00
Пет-Съб: 07:00 – 02:00
• Адрес: Парадайс Мол, бул. “Черни връх”
100 Работно време:
09:30 – 22:30

 

бул. “Цар Освободител” 22, подлез СУ

 

Тел. 0885/ 552 586

 

Раб.време

 

Нед-Четв: 07:00 – 00:00

 

Пет-Съб: 07:00 – 01:00

 

 

 

Мол София, бул. “Александър Стамболийски” 101 Тел. 0884/ 000 317 Раб.време

 

Макдоналдс: 09:30 – 22:30

 

McCafe: 09:00 – 22:30

 

 

 

бул. “България” 1, до НДК

 

Тел. 0884/ 000 305

 

Раб.време

 

07:00 – 24:00

 

10. Електронният талон е личен и не може да се преотстъпва на други лица.
11. Всеки Участник може да участва повече от веднъж в Кампанията и, съответно, може да спечели повече от един електронен талон за безплатна вафлена фунийка сладолед или пай в Периода на Кампанията, но може да участва най-много веднъж и да спечели един електронен талон в рамките на 24 часа.
12. Организаторът на Кампанията не носи отговорност, ако печеливш Участник не получи награда, поради причини, които се дължат на Участника.
13. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за неуспешни опити за изтегляне на Приложението или неуспешно сканиране по каквито и да било причини, които не са в негова вина.
14. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, поради изтичането на периода на Кампанията или по други подобни поводи.
15. Организаторът и “Зен Лейбъл” ООД не носят отговорност за несъвместимост на софтуера на Приложението, както и на софтуера на Кампанията, с определени модели и марки телефони и таблети, с нелицензиран софтуер, с настройки на телефоните или таблетите на Участниците, вируси и/или блокиращ софтуер (firewall), включително и за несвързаност на телефоните/таблетите на Участниците с Интернет.
16. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в Кампанията се решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Общи условия на Кампанията няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Към съдържанието на настоящите Общи условия на Кампанията и провеждането на Кампанията се прилага действащото законодателство на Република България.
17. Организаторът си запазва правото да промени настоящите Общи условия. При промяна, новите Общи условия ще бъдат публикувани на www.mcdonalds.bg.
18. В случай на злоупотреби и системни нарушения на Общите условия, както и при промяна в маркетинговата кампания на Организатора, Организаторът си запазва правото да прекрати Кампанията, като това ще бъде обявено на www.mcdonalds.bg.
19. Организаторът спазва всички свои задължения като администратор на лични данни, регистриран в Комисията за защита на личните данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) под идентификационен № 33129. Участниците са запознати с правата си по ЗЗЛД.
20. За допълнителни въпроси във връзка с тази Кампания може да се свържете с Организатора на тел. 02/ 960 40 20.
21. С участието си в настоящата Кампания участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Общи условия.
22. Настоящите Общи условия са актуални към 01.12.2016 г.